De Klink

Muziek raakt kinderen

Muziek blijkt een uniek middel te zijn om deze aspecten in de ontwikkeling te stimuleren. Bij de kinderen is dan ook een mooie groei te zien. De muziek raakt hen, onrustig gedrag neemt af en concentratie groeit. De kinderen worden door de muziek uit de tent gelokt om zichzelf te laten zien en horen. Kleine stapjes zijn voor deze kinderen al een enorme vooruitgang. Een glimlach of handbeweging bij een lied, wat in het begin nog heel spannend was, is al een enorme stap vooruit.

De docenten

Klinkende Muziek wordt verzorgd door Elma Nowak en Petra van Zoolingen. Elma Nowak werkt al jaren als viooldocent op de Muziekschool Opmeer. Petra van Zoolingen is in juni 2007 afgestudeerd als orthoagogisch muziekbegeleider aan het
conservatorium te Alkmaar. Zij is gespecialiseerd in het bieden van muziektherapie aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Informatie

Meer Informatie over dit project kunt u vinden op www.deklink.st-er.nl en deze website.

 

Klinkende muziek

Muziekschool Opmeer en orthoagogisch dagcentrum De Klink trekken samen op. Sinds september 2007 komen wekelijks twee groepjes kinderen van het orthopedagogisch dagcentrum De Klink naar de Muziekschool Opmeer. Daar krijgen zij een muzieksessie, die gegeven wordt door Petra van Zoolingen (muziektherapeut) en Elma Nowak (viooldocent). Ook dit project ontvangt een geldbedrag van het project ‘Met elkaar Voor mekaar’.

Een uniek project

Klinkende muziek is een uniek project in de kop van Noord-Holland. Kinderen met een beperking krijgen muziekactiviteiten aangeboden op de reguliere muziekschool. Het accent ligt niet op het leren muziek maken, maar op achterliggende doelen, die bij deze doelgroep zo belangrijk zijn. Muziek wordt ingezet als middel om contact te maken, concentratie te bevorderen, bewegingen in gang te zetten, te ontspannen en plezier te beleven.