Referenties

Muziek

Een greep uit bijzondere ervaringen uit de muzieksessies:

Een klank die langzaam weg ebt, gevolgd door een stilte
Een reactie
Oogcontact
Een beweging
Visus wordt gericht op het geluid
Trillingen ervaren, voelen
Ontspanning

Een melodie
Onrustig gedrag verdwijnt naar de achtergrond
Aandacht vast houden
Plezier
Een lach
Een aanraking
Ontroering

Samen muziek maken
Samenwerking
Samen ontspannen
Gelijkwaardig
Initiatief
Activering
Vertrouwen
Veiligheid
Structuur
Contact
Communicatie
Samen plezier

Petra van Zoolingen
Hoogwoud

Werkervaringen

Mijn werkervaringen liggen op het gebied van:

  • Het begeleiden van kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking op alle ontwikkelingsaspecten, groepsgericht en individueel gericht, in de thuissituatie, op het dagactiviteiten centrum, in het kinderhuis en op het orthopedagogische dagcentrum.
  • Het verzorgen van kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijk en/of meervoudige beperking;
  • Het omgaan met kinderen en jong volwassenen met gedragsproblemen;
  • Het uitvoeren van medische handelingen, zoals medicijnen toedienen, sondevoeding toedienen en handelen bij epilepsie;
  • Het ambulante begeleiden van kinderen met een beperking op peuterspeelzaal en school;.
  • Orthoagogische Muziekbegeleiding op een orthopedagogisch dagcentrum; individueel en groepsgericht;
  • Orthoagogische Muziekbegeleiding in de thuissituatie, individueel gericht.