KLINKende muziek

 

Sinds september 2007 komen wekelijks twee groepjes kinderen van de Klink op de muziekschool te Opmeer. Ze krijgen daar een muzieksessie aangeboden van ongeveer 30 minuten. Hierbij wordt gewerkt aan de hand van thema’s en onderwerpen die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Tijdens de muzieksessies wordt de concentratie van de kinderen door de muziek gestimuleerd, wordt de communicatie bevorderd en worden bewegingen in gang gezet. Op deze manier wordt er aan verschillende doelen gewerkt, waarbij muziek wordt ingezet als uniek middel om deze aspecten in de ontwikkeling te stimuleren.

KLINKende muziek

Een uniek project in de kop van Noord-Holland, een samenwerkingsverband tussen de muziekschool van Opmeer en orthopedagogisch dagcentrum de Klink. Het project wordt gesubsidieerd door de gemeente Opmeer, in het kader van “Met elkaar, voor elkaar”. Kinderen met een beperking krijgen muziekactiviteiten aangeboden op de reguliere muziekschool.

Het project betreft een pilot voor ruim een jaar, waarin Elma Nowak (viooldocent) Petra van Zoolingen ondersteunt bij het bieden van muzieksessies aan kinderen met een beperking op de muziekschool te Opmeer.

Publicatie over Klinkende Muziek (dec 2007)