De Vijfhoek

Muziek blijkt een uniek middel voor het contact met de kinderen. De muziek biedt de kinderen structuur en is door de vele herhalingsmogelijkheden voor de kinderen voorspelbaar en veilig. Het gevolg is ervoor dat de kinderen zichzelf open durven te stellen en dat ze als het ware uit de tent gelokt worden om zich zelf te laten zien of te laten horen.

Muziektherapie op ODC De Vijfhoek te Heiloo

Sinds augustus 2007 biedt De Vijfhoek muziektherapie aan. Speciaal afgestemd op kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Petra van Zoolingen biedt wekelijks groepsessies aan, waarin gebruik wordt gemaakt van diverse instrumenten, zoals bijvoorbeeld gitaar, xylofoon, klankschalen en trommels. Tijdens de groepssessies worden de kinderen geactiveerd maar ook worden aan de begeleiders handvatten aangereikt hoe ze zelf muziek toe kunnen passen in het begeleiden van de kinderen.

Naast groepssessies bestaat er voor ouders/verzorgers de mogelijkheid om individuele muzieksessies in te zetten voor hun kind. Deze sessies kunnen worden vergoed via het  PGB. Op deze manier kan muziek ook individueel ingezet worden om aan doelen te werken, zoals bijvoorbeeld contact, communicatie, ontspanning, het bieden van structuur en veiligheid, etc. Hiervoor kunt u contact opnemen met de teamleider van de Vijfhoek, Gerard van Baar (072-5333366/www.dewaerden.nl).